Průzkumná výprava do Řecka

 

Pravý a nefalšovaný řecký východ Slunce

Vzhůru na palubu!

Antické divadlo v Epidauru (podle některých zdrojů až pro 25 tisíc diváků)

Kláštery na Meteoře a sofistikované zařízení na manuální pohon, které zajišťovalo spojení s vnějším světem

Delfy, věštění všeho druhu

Korintský průplav je dílem maďarských a řeckých inženýrů a dělníků. Navzdory tomu dodnes stojí...

"Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským: že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám." (Bitva u Thermopyl)

Odpolední klid na řecký způsob

TOPlist

Katka a Tomáš Přibylovi